Rachunkowość handlowa. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, aktywa trwałe, inwestycje krótkoterminowe, kredyty bankowe. Część 1 (2013)

Podręczniki

Informacje

W podręczniku: \"Rachunkowość handlowa. Cześć I\" omówiono formy i techniki rachunkowości, dokumentację księgową, zakładowy plan kont, pojecie, klasyfikację i wycenę aktywów trwałych. Przedstawiono metody obliczania amortyzacji, ewidencję zmian w stanie i wartości aktywów trwałych...

Cena: 20,59
Dostępność: dostępny do tygodnia