Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje